banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
Cập nhật lúc 11:31 ngày 09/01/2015

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi 2015!

2. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)!

3. Đảng Công sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cuộc cách mạng Việt Nam muôn năm!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!

5. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

6. Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!

7. Công đoàn tiếp tục đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động.

8. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)!

9. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2015!

10. Nhiệt liệt chào mừng 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)!

11. CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

12. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

13. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015)!

14. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)!

15. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9!

16. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!