banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 08:50 ngày 01/12/2023
Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Trước anh linh các liệt sĩ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn
Ngay sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, các đại biểu sẽ tham dự phiên đầu tiên của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội.
Trước khi diễn ra phiên thứ Nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, 1.100 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân.
1.100 đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc - Người đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm cho giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.
Các đại biểu bày tỏ cam kết sẽ không ngừng cố gắng, luôn luôn rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác từ những việc làm nhỏ nhất, xây dựng tổ chức Công đoàn phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới.
- Phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội. Tại phiên thứ nhất, Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Các diễn đàn chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Buổi chiều cùng ngày, đại hội thảo luận tại 10 Trung tâm.
Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào ngày 2.12. Tại phiên trọng thể, Đại hội trân trọng mời các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày (1-3.12.2023).
(Nguồn: laodong.vn)