Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Tạo thu nhập ổn định cho trên 500.000 lao động nông thôn
Cập nhật lúc 10:44 ngày 11/09/2020
5 năm qua, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được các cấp công đoàn ngành Công Thương triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực, ngành nghề, qua đó tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn.
Đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam cho biết, nhiều nội dung thi đua hướng vào việc nghiên cứu đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho nông dân; xây dựng mô hình “Liên kết 4 nhà” về về Hợp đồng tiêu thụ nông - lâm - thủy sản cho bà con nông dân, tham gia xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề cho nông dân;
Đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt phong trào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn như: Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam… đã đưa các máy cày, máy bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp đến các vùng nông thôn, ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc.
Các hoạt động khuyến công đào tạo nghề gắn với nhu cầu phát triển công nghiệp nông thôn đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho trên 500.000 lao động nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn, đặc biệt là vùng kinh tế khó khăn như đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc.
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)