Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 216/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2018 15/05/2018 216_cdct-ubkt.rar  
2 217a/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 15/05/2018 hd_khen_thuong_knc_2018.doc  
3 213/CĐCT-UBKT Hướng dẫn tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh 11/05/2018 213_cdct-ubkt.pdf   Xem online
4 214/CĐCT-UBKT Thực hiện Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn 11/05/2018 214_cdct-ubkt.pdf   Xem online
5 20//CĐCT-CSPL Công văn đề nghị CĐCS thực hiện một số nội dung theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ 08/05/2018 208_cdct-cspl.rar  
6 184/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 24/04/2018 184_bc-cdct.pdf   Xem online
7 162/QĐ-CĐCT Quyết định về việc tạm dừng hoạt động Công đoàn cơ sở 24/04/2018 162_qd-cdct.pdf   Xem online
8 163/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP XNK Máy Hà Nội 24/04/2018 163_qd-cdct.pdf   Xem online
9 164/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty Hỗ trợ sản xuất và XNK 24/04/2018 164_qd-cdct.pdf   Xem online
10 165/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Sản xuất kinh doanh XNK (Prosimex) 24/04/2018 165_qd-cdct.pdf   Xem online
11 166/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Đầu tư XNK Da giầy Hà Nội 24/04/2018 166_qd-cdct.pdf   Xem online
12 176/HD-CĐCT Hướng dẫn Kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng 19/04/2018 176_hd-cdct.pdf   Xem online
13 178/CĐCT-CSPL Công văn về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2017 19/04/2018 178_cdct-cspl.rar  
14 177/CĐCT-CSPL Công văn về việc tiếp tục thực hiện "Chương trình Phúc lợi đoàn viên và người lao động" 19/04/2018 177_cdct-cspl.rar  
15 173/HD-CĐCT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 19/04/2018 173_hd-cdct.pdf   Xem online