Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 89/CĐCT-TG Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/03/2021 cv_89_0001.pdf   Xem online
2 85/CĐCTV-CSPL Triển khai Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2021 10/03/2021 cv_85_0001.pdf   Xem online
3 83/HD-CĐCT Hướng dẫn Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn 10/03/2021 cv_83_0001.pdf   Xem online
4 84/CĐCT-CSPL Triển khai phần mềm Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" 10/03/2021 cv_84_0001.pdf   Xem online
5 82/ CĐCT-ToC Quy trình kiện toàn nhân sự BCH, BTV, UBKT và các chức danh trong Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn cơ sở trực thuộc 09/03/2021 cv_82_0001.pdf   Xem online
6 79/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2021 08/03/2021 cv_79_0001.pdf   Xem online
7 80/CĐCT-CSPL Thông tin những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động tại cơ sở 08/03/2021 cv_80_0001.pdf   Xem online
8 78/CĐCT-CSPL Phối hợp triển khai hoạt động xã hội của Ngành năm 2021 03/03/2021 cv78.rar  
9 76/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 02/03/2021 thang_cong_nhan_nam_2021.rar  
10 74/KH-CSPL Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021 02/03/2021 cv_74_0001.pdf   Xem online
11 75/HD-CĐCT Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia 02/03/2021 cv_75_0001.pdf   Xem online
12 67/CĐCT-NC Tổ chức ''Tuần lễ Áo dài" 24/02/2021 cv_67_0001.pdf   Xem online
13 62/CĐCT-UBKT Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT năm 2021 22/02/2021 cv_62_new_0001.pdf   Xem online
14 58/KH-CĐCT Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam 08/02/2021 cv_58_0001.pdf   Xem online
15 59/CĐCT-HD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2021 08/02/2021 nhiem_vu_trong_tam_nc_2021.docx