Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 137/TG-CĐCT Công văn hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 28/03/2019 137_tg-cdct.pdf   Xem online
2 123/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) 20/03/2019 123_kh-cdct.pdf   Xem online
3 125/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2019 20/03/2019 125_hd-cdct.rar  
4 117/CĐCT-CSPL Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2018 và chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 14/03/2019 117_cdct-cspl.rar  
5 116/CĐCT-TG Công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 14/03/2019 116_cdct-tg.pdf   Xem online
6 103/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 06/03/2019 kh_toc_kn_90_nam_cdvn.docx  
7 104/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 06/03/2019 kh_thang_cn_2019.docx  
8 93 CĐCT-UBKT Hướng dẫn kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp năm 2018 27/02/2019 93_cdct-ubkt.rar  
9 91/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 02 năm 2019 22/02/2019 91_bc-cdct.pdf   Xem online
10 59/BC-UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐCT năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 25/01/2019 59_bc-ubkt.pdf   Xem online
11 49/HD-CĐCT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 23/01/2019 49_hd-cdct.rar  
12 37/CĐCT-UBKT Công văn Hướng dẫn một số nội dung hoạt động của UBKT CĐ năm 2019 14/01/2019 37_cdct-ubkt.pdf   Xem online
13 38/KH-CĐCT Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, của CĐCTVN năm 2019 14/01/2019 38_kh-cdct.pdf   Xem online
14 647/KH-CĐCT Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 13/12/2018 kh64713_12_18chamlotetkyhoichodvcdnldkemmaub.zip  
15 642/TB-CĐCT Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức CĐCTVN năm 2018 10/12/2018 642_tb-cdct.pdf   Xem online