Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 186/CĐCT-CSPL Công văn về việc thống kê đối tượng chính sách, xã hội và ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành 22/04/2019 186_cdct-cspl.pdf   Xem online
2 185/CĐCT-NC Công văn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 22/04/2019 185_cdct-nc.pdf   Xem online
3 183/CĐCT Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CĐCTVN năm 2019 22/04/2019 183_cdct.pdf   Xem online
4 178/CĐCT-TG Công văn về việc phối hợp thực hiện chuyên đề "Vai trò của Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp 4.0" 18/04/2019 178_cdct-tg.pdf   Xem online
5 162/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu CĐCTVN năm 2019 10/04/2019 162_kh-cdct.pdf   Xem online
6 161/CĐCT-NC Công văn về việc viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia 09/04/2019 161_cdct-nc.pdf   Xem online
7 157/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2019" 09/04/2019 157_cdct.pdf   Xem online
8 160/CĐCT-NC Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019 09/04/2019 160_cdct-nc2749.pdf   Xem online
9 138/BC-CĐCT Báo cáo công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 28/03/2019 bao_cao_quy_i-2019.ok.doc  
10 137/TG-CĐCT Công văn hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 28/03/2019 137_tg-cdct.pdf   Xem online
11 123/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) 20/03/2019 123_kh-cdct.pdf   Xem online
12 125/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2019 20/03/2019 125_hd-cdct.rar  
13 117/CĐCT-CSPL Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2018 và chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 14/03/2019 117_cdct-cspl.rar  
14 116/CĐCT-TG Công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 14/03/2019 116_cdct-tg.pdf   Xem online
15 103/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 06/03/2019 kh_toc_kn_90_nam_cdvn.docx