Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 623 HD - CĐCT Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019 26/11/2018 623_hd_-_cdct.pdf   Xem online
2 599/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 15/11/2018 599_hd-cdct.pdf   Xem online
3 598/BC-CĐCT Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 14/11/2018 598_bc-cdct.pdf   Xem online
4 597/BC-CĐCT Báo cáo về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018 13/11/2018 597_bc-cdct.pdf   Xem online
5 567/CĐCT-CSPL Công văn về việc ủng hộ hoạt động xã hội của ngành Công Thương năm 2018 30/10/2018 567_cdct-cspl.rar  
6 561/CĐCT-VP Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hương, nhiệm vụ năm 2019 29/10/2018 bao_cao_tong_ket_2018.zip  
7 559/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 29/10/2018 huong_dan_bc_ubkt_20184954.rar  
8 554/CĐCT-CSPL Công văn đề nghị rà soát, kiểm tra TƯLĐTT 25/10/2018 554_cdct-cspl.pdf   Xem online
9 540/CĐCT-ToC Công văn về việc báo cáo xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2018 15/10/2018 540_cdct-toc.rar  
10 511/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền Ngày Pháp luật trong tháng, tuần cao điểm 01/10/2018 511_cdct-tg.pdf   Xem online
11 500/CĐCT-NC Công văn về việc sơ kết 02 năm thực hiện KH hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ PN 27/09/2018 500_cdct-nc.pdf   Xem online
12 488/CĐCT-ToC Thông báo tuyển dụng công chức CĐCTVN năm 2018 21/09/2018 488_cdct-toc.pdf   Xem online
13 484/TB-CĐCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo CĐCTVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 20/09/2018 484_tb-cdct.pdf   Xem online
14 486/CĐCT-TG Công văn về việc tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp ĐH XII CĐVN 20/09/2018 486_cdct-tg.pdf   Xem online
15 462/CĐCT-TG Công văn về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 10/09/2018 462_cdct-tg.pdf   Xem online