Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Tên văn bản Triển khai thực hiện QĐ 3345/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 35/HD-TLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai thực hiện QĐ 3345/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 35/HD-TLĐ
Số hiệu văn bản 446/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 27/10/2021
Ngày ban hành 27/10/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức