Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 399/CĐCT-TG Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 22/09/2020 cv_399_0001.pdf   Xem online
2 400/CĐCT-TG Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền 22/09/2020 cv_400_0001.pdf   Xem online
3 394/ KH-CĐCT Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III và Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII 17/09/2020 kh_so_ket_nua_nhiem_ky.doc  
4 358/CĐCT-TG Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 28/08/2020 cv_358_0001.pdf   Xem online
5 348/CĐCT-TG Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 20/08/2020 cv_348_0001.pdf   Xem online
6 334/HD-CĐCT Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng 10/08/2020 5_hd__kien_toan_bnc_qc_2020_ok.doc  
7 333/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện Đề án "Công đoàn tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động, giai đoạn 2020-2023 và định hướng đến năm 2030" 07/08/2020 cv_333_0001.pdf   Xem online
8 330/CĐCT-CSPL Báo cáo tình hình đời sống, việc làm CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 07/08/2020 cv_330_0001.pdf   Xem online
9 309/CĐCT Tạm hoãn các Hội nghị của CĐCTVN đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 30/07/2020 309_cdct_gui_cdcs.pdf   Xem online
10 310/CĐCT-CSPL Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 30/07/2020 cv_310_00016955.pdf   Xem online
11 286/CĐCT-TG Hưởng ứng Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020 10/07/2020 cv_286_0001.pdf   Xem online
12 252/HD-CĐCT Hướng dẫn Tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2020 chủ đề "Nét đẹp công đoàn cơ sở" trên mạng xã hội Facebook 26/06/2020 huong_dan_252_0001.pdf   Xem online
13 240/CĐCT-UBKT Triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 18/06/2020 cong_van_trien_khai_thuc_hien_quy_trinh_kiem_tra,_giam_sat.rar  
14 235/HD-CĐCT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và "Tháng hành động vì môi trường" năm 2020 trong các cấp công đoàn 16/06/2020 cv_235_0001.pdf   Xem online
15 216/CĐCT-CSPL Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ 02/06/2020 cv216_0001.pdf   Xem online