Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 484/TB-CĐCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo CĐCTVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 20/09/2018 484_tb-cdct.pdf   Xem online
2 486/CĐCT-TG Công văn về việc tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp ĐH XII CĐVN 20/09/2018 486_cdct-tg.pdf   Xem online
3 462/CĐCT-TG Công văn về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 10/09/2018 462_cdct-tg.pdf   Xem online
4 455/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN (nhiệm kỳ 2018-2023) 06/09/2018 455_kh-cdct.pdf   Xem online
5 447/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 8 năm 2018 31/08/2018 447_bc_cdct.pdf   Xem online
6 428/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2018" 29/08/2018 428_cdct.pdf   Xem online
7 430/CĐCT Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 29/08/2018 430_cdct.pdf   Xem online
8 409/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 20/08/2018 409_cdct-tg.pdf   Xem online
9 410/HD-CĐCT Hướng dẫn Tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 20/08/2018 410_hd-cdct.pdf   Xem online
10 411/CĐCT-TG Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên" 20/08/2018 411_cdct-tg.pdf   Xem online
11 412/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 20/08/2018 412_cdct-tg.pdf   Xem online
12 381/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 06/08/2018 381_cdct-tg.pdf   Xem online
13 382/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai 06/08/2018 382_cdct_-_tg.pdf   Xem online
14 376/CĐCT-ToC Công văn về việc báo cáo xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2018 02/08/2018 376_cdct-toc.pdf   Xem online
15 354/CĐCT-TG Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam 27/07/2018 354_cdct-tg.pdf   Xem online