Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 312/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 17/06/2019 312_kh-cdct.pdf   Xem online
2 297/KH-CĐCT Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam 2019 10/06/2019 297_kh-cdct.pdf   Xem online
3 279/CĐCT-TG Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 30/05/2019 cv_tuyen_truyen_phap_luat_2019.docx  
4 277/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018-2023 30/05/2019 277_cdct-ubkt.rar  
5 276/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chào mừng 90 năm thành lập CĐVN 30/05/2019 276_kh-cdct.pdf   Xem online
6 001 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 tt_yte_moi_truong.pdf   Xem online
7 002 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 ct_cp_xa_phong.pdf   Xem online
8 003 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không AAL về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 ct_cp_hang_khong_aal.pdf   Xem online
9 004 Quy chế Phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 29/05/2019 du_khoi_cong_nghiep.pdf   Xem online
10 005 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 cn_hoa_chat-tong_cong_ty_thep.pdf   Xem online
11 258/CĐCT-NC Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu khen thưởng con CNVCLĐ đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế năm học 2017-2018, 2018-2019; con CNVCLĐ vượt khó học giỏi 21/05/2019 258_cdct-nc.pdf   Xem online
12 249/CĐCT-VP Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 17/05/2019 bao_cao_6_thang.rar  
13 114/QĐ-CĐCT Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 các chức danh UV BCH, UV BTV, Trưởng ban, Phó trưởng ban CĐCTVN 08/05/2019 114_qd-cdct.pdf   Xem online
14 214/UBKT Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 07/05/2019 214_ubkt6143.rar  
15 199/CĐCT-NC Công văn về việc khen thưởng con ĐVCĐ, NLĐ đạt giải trong các kỳ thi cấp QG, QT năm học 2018-2019 26/04/2019 199_cdct-nc.pdf   Xem online