Thứ bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2022
Thứ bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2022
Tên văn bản Báo cáo kết quả hoạt động nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động và các quỹ Công đoàn năm 2021
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả hoạt động nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động và các quỹ Công đoàn năm 2021
Số hiệu văn bản 533/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 29/12/2021
Ngày ban hành 29/12/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc