Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022
Tên văn bản Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2022
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2022
Số hiệu văn bản 01/CTLT-BCT-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/01/2022
Ngày ban hành 10/01/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Hồng Diên - Trần Quang Huy