Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Triển khai Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày 31/12/2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày 31/12/2021
Số hiệu văn bản 14/CĐCT-CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 14/01/2022
Ngày ban hành 14/01/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc