Thứ ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Thứ ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tên văn bản Giảm giá ưu đãi đặc biệt của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
Tải file Download  Xem online
Mô tả Giảm giá ưu đãi đặc biệt của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
Số hiệu văn bản 12/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 10/01/2022
Ngày ban hành 10/01/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc