Thứ ba, ngày 09 tháng 08 năm 2022
Thứ ba, ngày 09 tháng 08 năm 2022
Tên văn bản Triển khai thực hiện Hướng dẫn 39/HD-TLĐ ngày 01/11/2021 của TLĐLĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai thực hiện Hướng dẫn 39/HD-TLĐ ngày 01/11/2021 của TLĐLĐVN
Số hiệu văn bản 467/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 10/11/2021
Ngày ban hành 10/11/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy