Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Tên văn bản Báo cáo hiệu quả thực hiện phúc lợi vì đoàn viên và người lao động
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo hiệu quả thực hiện phúc lợi vì đoàn viên và người lao động
Số hiệu văn bản 455/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 03/11/2021
Ngày ban hành 03/11/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc