Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 79/CĐCT-CSPL Hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid-19 21/02/2020 tieu_thu_nong_san_0001.pdf   Xem online
2 74/KH-CĐCT Kế hoạch thực hiện Quy định số 205/QĐ-TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 20/02/2020 ke_hoach_bo_chinh_tri_0001.pdf   Xem online
3 76/CĐCT-ToC Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2020 20/02/2020 kh_dao_tao_2020_0001.pdf   Xem online
4 75/CĐCT-ToC Báo cáo rà soát, thống kê số lượng Cán bộ công đoàn và quy mô đoàn viên CĐCS trực thuộc 20/02/2020 ra_soat_can_bo_0001.pdf   Xem online
5 60/CSPL-CĐCT Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động công tác xã hội năm 2019 và đầu năm 2020 14/02/2020 van_ban_up_web.rar  
6 59/CĐCT-CSPL Khai thác Thỏa thuận hợp tác về Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" 13/02/2020 thoa_thua_phuc_loi_doan_vien_0001.pdf   Xem online
7 58/CĐCT-CSPL Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona gây ra 13/02/2020 cv_58_0001.pdf   Xem online
8 57/KH-CĐCT Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn 13/02/2020 cv_57_0001.pdf   Xem online
9 52/CĐCT-CSPL Tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch vi rút corona 12/02/2020 cv_52_0001.pdf   Xem online
10 54/HD-CĐCT Hướng dẫ Học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" trong các cấp công đoàn 12/02/2020 cv_54_0001.pdf   Xem online
11 55/CĐCT-TG Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2020 12/02/2020 cv_55_0001.pdf   Xem online
12 33/CĐCT-UBKT Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020 04/02/2020 huong_dan_ubkt_0001.pdf   Xem online
13 32/CĐCT-CSPL Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra 04/02/2020 corona_0001.pdf   Xem online
14 23/CĐCT-NC Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 17/01/2020 nhiem_vu_cong_tac_nu_cong_0001.pdf   Xem online
15 19/CĐCT-TG Định hướng một số nhiệm vị trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2020 14/01/2020 mot_so_nhiem_vu_trong_tam_cong_tac_tuyen_giao_cong_doan_2020.docx