banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023
Số hiệu văn bản 24/HD - CĐCT Ngày có hiệu lực 08/02/2023
Ngày ban hành 08/02/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức