Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 444 /HD-CĐCT Hướng dẫ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 03/09/2019 cvhd_444-_cdcs.docx  
2 445 /HD-CĐCT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 03/09/2019 cvhd_445-_cdcttcs.docx  
3 441 /CĐCT-KH Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020) 29/08/2019 ke_hoach.docx  
4 388 /TG-CĐCT Về việc tương tác và bình chọn ảnh dự thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook của TLĐLĐVN 26/07/2019 binh_chon_thi_anh_tld.docx  
5 325/CĐCT-NC Công văn về việc Xét chọn gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và con CNVCLĐ đạt giải QG, QT, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi dự HN biểu dương năm 2019 24/06/2019 325_cdct-nc.rar  
6 312/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 17/06/2019 312_kh-cdct.pdf   Xem online
7 297/KH-CĐCT Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam 2019 10/06/2019 297_kh-cdct.pdf   Xem online
8 279/CĐCT-TG Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 30/05/2019 cv_tuyen_truyen_phap_luat_2019.docx  
9 277/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018-2023 30/05/2019 277_cdct-ubkt.rar  
10 276/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chào mừng 90 năm thành lập CĐVN 30/05/2019 276_kh-cdct.pdf   Xem online
11 001 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 tt_yte_moi_truong.pdf   Xem online
12 002 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 ct_cp_xa_phong.pdf   Xem online
13 003 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không AAL về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 ct_cp_hang_khong_aal.pdf   Xem online
14 004 Quy chế Phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 29/05/2019 du_khoi_cong_nghiep.pdf   Xem online
15 005 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ 29/05/2019 cn_hoa_chat-tong_cong_ty_thep.pdf   Xem online