Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 365/CĐCT-TG Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam 19/08/2021 huong_dan_tuyen_truyen_covid_19_(ban_phat_hanh).docx  
2 360/CĐCT-TC Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn quy định Tài chính công đoàn cơ sở 16/08/2021 360_cdct-tc.pdf   Xem online
3 359/CĐCT-TC Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn 13/08/2021 359_cdct-tc.pdf   Xem online
4 349/CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ 6 tháng đầu năm 2021 30/07/2021 new_folder.rar  
5 286/CĐCT-ToC Triển khai thực hiện hướng dẫn số 28/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 28/06/2021 286_cdct-toc.pdf   Xem online
6 258/CĐCT-CSPL Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 14/06/2021 258_cspl-cdct.pdf   Xem online
7 259/CĐCT-CSPL Giúp nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thị vải thiều 14/06/2021 259_cdct-cspl.pdf   Xem online
8 248/CĐCT- ToC Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và thực hiện đổi, in thẻ đoàn viên 10/06/2021 248_cdct-toc.pdf   Xem online
9 250/HD-CĐCT Hướng dẫn các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn 10/06/2021 250_hd-cdct.pdf   Xem online
10 242/CĐCT-CSPL Chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 08/06/2021 242_cdct-cspl.pdf   Xem online
11 237/HD-CĐCT Hướng dẫn Triển khai Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023 04/06/2021 237_hd-cdct.pdf   Xem online
12 216/CĐCT-CSPL Chi hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 25/05/2021 cv216_0001.pdf   Xem online
13 212/CĐCT-CSPL Báo cáo đối tượng chính sách năm 2021 21/05/2021 cv_212.rar  
14 209/CĐCT-TG Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV 20/05/2021 cv_209_0001.pdf   Xem online
15 203/CĐCT-NC Xét tặng danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020" - Cúp Bông hồng vàng 19/05/2021 cv_203_0001.pdf   Xem online