Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 32/CĐCT-CSPL Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra 04/02/2020 corona_0001.pdf   Xem online
2 23/CĐCT-NC Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 17/01/2020 nhiem_vu_cong_tac_nu_cong_0001.pdf   Xem online
3 19/CĐCT-TG Định hướng một số nhiệm vị trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2020 14/01/2020 mot_so_nhiem_vu_trong_tam_cong_tac_tuyen_giao_cong_doan_2020.docx  
4 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thu đua năm 2020 02/01/2020 cong_van_lien_tich_ve_thi_dua_0001.pdf   Xem online
5 653/BCT-CĐCT Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2020 30/12/2019 huong_dan_quy_che_dan_chu_0001.pdf   Xem online
6 593/CSPL-CĐCT Triển khai hướng dẫn số 1761/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03/12/2019 scan_0001.pdf   Xem online
7 06 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ 22/11/2019 thoa_thuan_hop_tac_voi_hai_ha_0001.pdf   Xem online
8 574/CĐCT-CSPL Triển khai hướng dẫn số 1689/HD-TLĐ của TLĐLĐVN 14/11/2019 thuc_hien_huong_dan_1689_0001.pdf   Xem online
9 562/HD-CĐCT Hướng dẫn Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 11/11/2019 hiv_2019_0001.pdf   Xem online
10 533 /UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019 23/10/2019 cong_van_bao_cao_hoat_dong_ubkt_nam_2019.doc  
11 526/HD-CĐCT Hướng dẫn thực hiện việc tham gia, kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của Pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của đoàn viên và NLĐ 18/10/2019 huong_dan_thuc_hien_quay_dinh_cua_pl_0001.pdf   Xem online
12 528/CĐCT-ToC KH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của BCH TLĐLĐVN khóa XI về "nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới" 18/10/2019 kh_so_ket_5_nam_0001.pdf   Xem online
13 513/CĐCT-TG Hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm" 14/10/2019 chuong_trinh_hanh_dong_vi_an_toan_thuc_pham_0001.pdf   Xem online
14 508/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019-2023 08/10/2019 kh_cai_thien_moi_truong_lam_viec_0001.pdf   Xem online
15 505/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023 07/10/2019 kh_nang_cao_nang_luc_canh_tranh_quoc_gia_0001.pdf   Xem online