Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng
Tải file Download 
Mô tả Chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng
Số hiệu văn bản 23/CĐCT-TG-NC Ngày có hiệu lực 08/02/2023
Ngày ban hành 08/02/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức