Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 940/TLĐ Công văn Về việc tăng cường thực thi luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 24/06/2015 cv_940_tld_001.pdf   Xem online
2 821/QĐ - TLĐ Quyết định Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức Công đoàn 16/06/2015 qð_821_tld_001.pdf   Xem online
3 771/HD-TLĐ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) 01/06/2015 hdtuyentruyenkyniem100namnguyenvanlinh.doc  
4 27/KH-TLĐ Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn năm 2015 14/04/2015 kh_27_cntt_tld_001.pdf   Xem online
5 07/SY-TLĐ Sao y bản chính: Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2015 03/04/2015 ctph_03_001.pdf   Xem online
6 24/BC-TLĐ Báo cáo Quý I năm 2015 01/04/2015 bc_24_tld_001.pdf   Xem online
7 371/TLĐ Công văn về việc tham gia viết bài dự thi 23/03/2015 cv_371_tld001.pdf   Xem online
8 38/TBSĐH-ĐHCĐ Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản trị nhân lực năm 2015 20/03/2015 tb_38_dhcd_001.pdf   Xem online
9 319/HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia năm 2015 16/03/2015 hd_319_tld001.pdf   Xem online
10 41/TB-TLĐ Thông báo về phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 11/03/2015 tb_41_tld_001.pdf   Xem online
11 268 /HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2015 09/03/2015 huong_dan_thang_cong_nhan_2015.doc  
12 06/TBSĐH-ĐHCĐ Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 02/03/2015 tb_06_dhcd_001.pdf   Xem online
13 218/TLĐ Công văn v/v tiếp tục ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma 27/02/2015 cv_218_tld_001.pdf   Xem online
14 216/TLĐ Triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” 27/02/2015 trien_khai_qd_231_cua_ttg.doc  
15 03/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn 19/01/2015 kh_03_tl_1.doc