Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 319/HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia năm 2015 16/03/2015 hd_319_tld001.pdf   Xem online
2 41/TB-TLĐ Thông báo về phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 11/03/2015 tb_41_tld_001.pdf   Xem online
3 268 /HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2015 09/03/2015 huong_dan_thang_cong_nhan_2015.doc  
4 06/TBSĐH-ĐHCĐ Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 02/03/2015 tb_06_dhcd_001.pdf   Xem online
5 218/TLĐ Công văn v/v tiếp tục ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma 27/02/2015 cv_218_tld_001.pdf   Xem online
6 216/TLĐ Triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” 27/02/2015 trien_khai_qd_231_cua_ttg.doc  
7 03/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn 19/01/2015 kh_03_tl_1.doc  
8 1950/HD-TLĐ Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 31/12/2014 huongdancacngaylelon2015.doc  
9 1952/TLĐ Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015 31/12/2014 hdtuyengiao2015.doc  
10 1931/HD-TLĐ Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 27/12/2014 hd1931vecdcsvmthayhd187.doc  
11 1931/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 27/12/2014 hd_1931_tld001.pdf   Xem online
12 1932/HD-TLĐ Hướng dẫn Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 27/12/2014 hd_1932_tld001.pdf   Xem online
13 05/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 26/12/2014 nq_05_tld_001.pdf   Xem online
14 1564/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn 24/12/2014 qd_1564_tld001.pdf   Xem online
15 1897/TLĐ Hướng dẫn công tác nữ công năm 2015 19/12/2014 huong_dan_ctac_nu_cong_2015.doc