Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 52/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 28/11/2016 kh_52_tld_full.pdf   Xem online
2 50/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 25/11/2016 kh_thang_cn_2017bancuoi.docx  
3 1712/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn 24/10/2016 qd_1712_tld_full.pdf   Xem online
4 1616/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 19/10/2016 1616_hd-tld_328269.pdf   Xem online
5 1699/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 18/10/2016 1699_qd-tld_328140.pdf   Xem online
6 1578/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN 20/09/2016 1578_qd-tld_323316.pdf   Xem online
7 1578/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định chất vấn tại các kỳ họp BCH TLĐLĐ Việt Nam 20/09/2016 qd_1578_tld_full.pdf   Xem online
8 89/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 25/08/2016 bc_89_tld_full.pdf   Xem online
9 88/BC-TLĐ Báo cáo Tình hình thực hiện "Năm phát triển đoàn viên" 6 tháng đầu năm 2016 25/08/2016 bc_88_tld_full.pdf   Xem online
10 09b/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TLĐLĐVN (Khóa XI) Về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 23/08/2016 nq_9b_tld_full.pdf   Xem online
11 Biểu mẫu kê khai cá nhân và báo cáo danh sách BCH 22/08/2016 baocaocanbo.zip  
12 1217/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 11/08/2016 hd1217tld_full.pdf   Xem online
13 1155/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam 31/07/2016 ctr1155tld_full.pdf   Xem online
14 78/BC-TLĐ Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (Giai đoạn 2013 - 2016) 29/07/2016 bc78tldfull.pdf   Xem online
15 77/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 29/07/2016 bc77tldfull.pdf   Xem online