Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 10c/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 12/01/2017 10c0001.pdf   Xem online
2 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 30/12/2016 q__1993.pdf   Xem online
3 1912/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế 19/12/2016 1912.pdf   Xem online
4 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 1908.PDF   Xem online
5 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 19/12/2016 q1910.pdf   Xem online
6 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 q1911.pdf   Xem online
7 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016 q__1913.pdf   Xem online
8 52/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 28/11/2016 kh_52_tld_full.pdf   Xem online
9 50/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 25/11/2016 kh_thang_cn_2017bancuoi.docx  
10 1712/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn 24/10/2016 qd_1712_tld_full.pdf   Xem online
11 1616/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 19/10/2016 1616_hd-tld_328269.pdf   Xem online
12 1699/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 18/10/2016 1699_qd-tld_328140.pdf   Xem online
13 1578/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN 20/09/2016 1578_qd-tld_323316.pdf   Xem online
14 1578/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định chất vấn tại các kỳ họp BCH TLĐLĐ Việt Nam 20/09/2016 qd_1578_tld_full.pdf   Xem online
15 89/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 25/08/2016 bc_89_tld_full.pdf   Xem online