Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1578/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN 20/09/2016 1578_qd-tld_323316.pdf   Xem online
2 1578/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định chất vấn tại các kỳ họp BCH TLĐLĐ Việt Nam 20/09/2016 qd_1578_tld_full.pdf   Xem online
3 89/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 25/08/2016 bc_89_tld_full.pdf   Xem online
4 88/BC-TLĐ Báo cáo Tình hình thực hiện "Năm phát triển đoàn viên" 6 tháng đầu năm 2016 25/08/2016 bc_88_tld_full.pdf   Xem online
5 09b/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TLĐLĐVN (Khóa XI) Về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 23/08/2016 nq_9b_tld_full.pdf   Xem online
6 Biểu mẫu kê khai cá nhân và báo cáo danh sách BCH 22/08/2016 baocaocanbo.zip  
7 1217/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 11/08/2016 hd1217tld_full.pdf   Xem online
8 1155/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam 31/07/2016 ctr1155tld_full.pdf   Xem online
9 78/BC-TLĐ Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (Giai đoạn 2013 - 2016) 29/07/2016 bc78tldfull.pdf   Xem online
10 77/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 29/07/2016 bc77tldfull.pdf   Xem online
11 1291/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 26/07/2016 qd1291tld_full.pdf   Xem online
12 09/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liền đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 21/07/2016 nq9tld_full.pdf   Xem online
13 109b/TB-TLĐ Thông báo Kết luận về các nội dung của Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phô, công đoàn Ngành Trung ương và tương đương (Ngày 13/7/2016) 21/07/2016 tb_109b_tld_full.pdf   Xem online
14 72/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động" 21/07/2016 bcsk_72_tld_full.pdf   Xem online
15 995/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể 30/06/2016 hd995_tld.doc