banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định này thay thế Quyết định số 2255/QĐ-TLĐ ngày 14/11/2003 ban hành "Quy định quản lý hoạt động đối ngoại các cấp Công đoàn Việt Nam"
Số hiệu văn bản 1395/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 08/10/2015
Ngày ban hành 08/10/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng Ngọc Tùng