Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 217/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN, K 22/02/2017 hd_217.pdf   Xem online
2 171/HD-TLĐ Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017 15/02/2017 161-171.pdf   Xem online
3 177/TLĐ Công văn v/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 15/02/2017 162-177.pdf   Xem online
4 166/TLĐ Công văn về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 14/02/2017 166.pdf   Xem online
5 132/HD-TLD Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/216 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 07/02/2017 132.pdf   Xem online
6 134/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác nhân sự BCH tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 07/02/2017 134.pdf   Xem online
7 84 /HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 20/01/2017 hdcacngaylelon2017.docx  
8 10/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN (Khóa XI) 12/01/2017 nq_tld0001.pdf   Xem online
9 10c/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 12/01/2017 10c0001.pdf   Xem online
10 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 30/12/2016 q__1993.pdf   Xem online
11 1912/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế 19/12/2016 1912.pdf   Xem online
12 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 1908.PDF   Xem online
13 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 19/12/2016 q1910.pdf   Xem online
14 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 q1911.pdf   Xem online
15 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016 q__1913.pdf   Xem online