banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 26-CV/ĐĐTLĐ Công văn của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn LĐ VN về công tác quy hoạch cán bộ 31/03/2017 quy_hoach_can_bo0001.pdf   Xem online
2 11/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) 17/03/2017 scan0001.pdf   Xem online
3 284/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 09/03/2017 284.pdf   Xem online
4 493/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 09/03/2017 493_tld.pdf   Xem online
5 251/HD-TLĐ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn VN khóa XI 02/03/2017 scan0003.pdf   Xem online
6 217/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN, K 22/02/2017 hd_217.pdf   Xem online
7 171/HD-TLĐ Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017 15/02/2017 161-171.pdf   Xem online
8 177/TLĐ Công văn v/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 15/02/2017 162-177.pdf   Xem online
9 166/TLĐ Công văn về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 14/02/2017 166.pdf   Xem online
10 132/HD-TLD Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/216 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 07/02/2017 132.pdf   Xem online
11 134/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác nhân sự BCH tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 07/02/2017 134.pdf   Xem online
12 84 /HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 20/01/2017 hdcacngaylelon2017.docx  
13 10/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN (Khóa XI) 12/01/2017 nq_tld0001.pdf   Xem online
14 10c/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 12/01/2017 10c0001.pdf   Xem online
15 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 30/12/2016 q__1993.pdf   Xem online