Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Quyết định Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức Công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định này thay thế Quyết định số 751/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2001 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về quản lý hồ sơ cán bộ, công nhân viên trong hệ thống Công đoàn
Số hiệu văn bản 821/QĐ - TLĐ Ngày có hiệu lực 16/06/2015
Ngày ban hành 16/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng Ngọc Tùng