Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1291/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 26/07/2016 qd1291tld_full.pdf   Xem online
2 09/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liền đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 21/07/2016 nq9tld_full.pdf   Xem online
3 109b/TB-TLĐ Thông báo Kết luận về các nội dung của Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phô, công đoàn Ngành Trung ương và tương đương (Ngày 13/7/2016) 21/07/2016 tb_109b_tld_full.pdf   Xem online
4 72/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động" 21/07/2016 bcsk_72_tld_full.pdf   Xem online
5 995/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể 30/06/2016 hd995_tld.doc  
6 876/HD-TLĐ Hướng dẫn Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016 14/06/2016 hd_876_tld_full.pdf   Xem online
7 1010/QĐ-TLĐ Quyết định V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN 02/06/2016 qd_1010_tld_full.pdf   Xem online
8 95/TB-TLĐ Thông báo Lịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình Công đoàn Việt Nam 02/06/2016 tb_95_tld001.pdf   Xem online
9 39/BC-TLĐ Báo cáo Quí I năm 2016 12/04/2016 bc_39_tld_full.pdf   Xem online
10 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 30/03/2016 cvlt_431_full.pdf   Xem online
11 249/TLĐ Công văn V/v Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/03/2016 cv_249_tld_full.pdf   Xem online
12 07b/KH-TLĐ Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/03/2016 kh_07b_tld_full.pdf   Xem online
13 07c/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 25/02/2016 cv_07c_full.pdf   Xem online
14 15/BC-TLĐ Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 28/01/2016 bc_15_tld_full.pdf   Xem online
15 13/BC-TLĐ Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 5A/NQ-BCH ngày 07/7/2005 của BCH TLĐLĐVN (Khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới 26/01/2016 bc_13_tld_full.pdf   Xem online