Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 876/HD-TLĐ Hướng dẫn Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016 14/06/2016 hd_876_tld_full.pdf   Xem online
2 1010/QĐ-TLĐ Quyết định V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN 02/06/2016 qd_1010_tld_full.pdf   Xem online
3 95/TB-TLĐ Thông báo Lịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình Công đoàn Việt Nam 02/06/2016 tb_95_tld001.pdf   Xem online
4 39/BC-TLĐ Báo cáo Quí I năm 2016 12/04/2016 bc_39_tld_full.pdf   Xem online
5 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 30/03/2016 cvlt_431_full.pdf   Xem online
6 249/TLĐ Công văn V/v Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/03/2016 cv_249_tld_full.pdf   Xem online
7 07b/KH-TLĐ Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/03/2016 kh_07b_tld_full.pdf   Xem online
8 07c/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 25/02/2016 cv_07c_full.pdf   Xem online
9 15/BC-TLĐ Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 28/01/2016 bc_15_tld_full.pdf   Xem online
10 13/BC-TLĐ Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 5A/NQ-BCH ngày 07/7/2005 của BCH TLĐLĐVN (Khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới 26/01/2016 bc_13_tld_full.pdf   Xem online
11 04/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai "Năm phát triển đoàn viên" 22/01/2016 kh_04_tld_full.pdf   Xem online
12 09/TB-TLĐ Thông báo Về việc sửa đổi, bổ sung phân công UVĐCT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 14/01/2016 tb_09_tld_full.pdf   Xem online
13 19/QĐ-TLĐ Quyết định v/v thôi tham gia BCH, UBKT TLĐLĐVN khóa XI nhiệm kỳ 2013 - 2018 04/01/2016 qd_19_tld_full.pdf   Xem online
14 20/QĐ-TLĐ Quyết định v/v công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, ĐCT, UBKT, Chủ nhiệm UBKT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 04/01/2016 qd_20_tld_full.pdf   Xem online
15 07/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TLĐLĐVN (khóa XI) 31/12/2015 nq_07_tld_full.pdf   Xem online