banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Biểu mẫu kê khai cá nhân và báo cáo danh sách BCH 22/08/2016 baocaocanbo.zip  
2 1217/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 11/08/2016 hd1217tld_full.pdf   Xem online
3 1155/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam 31/07/2016 ctr1155tld_full.pdf   Xem online
4 78/BC-TLĐ Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (Giai đoạn 2013 - 2016) 29/07/2016 bc78tldfull.pdf   Xem online
5 77/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 29/07/2016 bc77tldfull.pdf   Xem online
6 1291/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 26/07/2016 qd1291tld_full.pdf   Xem online
7 09/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liền đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 21/07/2016 nq9tld_full.pdf   Xem online
8 109b/TB-TLĐ Thông báo Kết luận về các nội dung của Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phô, công đoàn Ngành Trung ương và tương đương (Ngày 13/7/2016) 21/07/2016 tb_109b_tld_full.pdf   Xem online
9 72/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động" 21/07/2016 bcsk_72_tld_full.pdf   Xem online
10 995/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể 30/06/2016 hd995_tld.doc  
11 876/HD-TLĐ Hướng dẫn Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016 14/06/2016 hd_876_tld_full.pdf   Xem online
12 1010/QĐ-TLĐ Quyết định V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN 02/06/2016 qd_1010_tld_full.pdf   Xem online
13 95/TB-TLĐ Thông báo Lịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình Công đoàn Việt Nam 02/06/2016 tb_95_tld001.pdf   Xem online
14 39/BC-TLĐ Báo cáo Quí I năm 2016 12/04/2016 bc_39_tld_full.pdf   Xem online
15 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 30/03/2016 cvlt_431_full.pdf   Xem online