banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TLĐLĐVN (khóa XI)
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 07/NQ-BCH Ngày có hiệu lực 31/12/2015
Ngày ban hành 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động VN Người ký Đặng Ngọc Tùng