banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Quyết định v/v công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, ĐCT, UBKT, Chủ nhiệm UBKT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 20/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 04/01/2016
Ngày ban hành 04/01/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động VN Người ký Đặng Ngọc Tùng