banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Nghị quuyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN Khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn
Tải file Download 
Mô tả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) họp ngày từ 02 đến 03 tháng 7 năm 2015, tại Hà Nội, đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.
Số hiệu văn bản 06b /NQ-TLĐ Ngày có hiệu lực 03/08/2015
Ngày ban hành 03/08/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng Ngọc Tùng