Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN Kế hoạch phối hợp phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về để tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 23/09/2014 kh_56_001.pdf   Xem online
2 55/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 19/09/2014 kh_55_tld_001.pdf   Xem online
3 162/TB-TLĐ Thông báo Kết luận về các nội dung của Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 29/08/2014 tb_162_tld_001.pdf   Xem online
4 1223b/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình phối hợp: "Tiếp tục đẩy mạnh Hoạt dộng tuyên truyền, vận động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động" 19/08/2014 cv_1223b_tld__001.pdf   Xem online
5 1032/TLĐ Công văn về việc thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền 18/07/2014 cv_1032_tld001.pdf   Xem online
6 04b/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới 15/07/2014 nq_04b_tld001.pdf   Xem online
7 826/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn 07/07/2014 qd_826_tld_001.pdf   Xem online
8 54/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả công tác Công đoàn 5 tháng đầu năm. nhiệm vụ những tháng cuối năm 24/06/2014 bao_cao_54_tld_001.pdf   Xem online
9 689/QĐ - TLĐ Quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung BCH, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 17/06/2014 qd_689_tld001.pdf   Xem online
10 04/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 07/06/2014 nq_04_tld001.pdf   Xem online
11 655/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn 06/06/2014 qd_655_tld_001.pdf   Xem online
12 742/TLĐ Công văn về việc Tiếp tục ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 04/06/2014 cv742_tld001.pdf   Xem online
13 08/SY-TLĐ Sao y cv 6841/BCT-HCSN của Bộ tài chính về việc trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo 03/06/2014 sy_08_tld001.pdf   Xem online
14 726/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị 02/06/2014 hd_726_tld_001.pdf   Xem online
15 589/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 22/05/2014 qd_589_tld_001.pdf   Xem online