Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 04b/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới 15/07/2014 nq_04b_tld001.pdf   Xem online
2 826/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn 07/07/2014 qd_826_tld_001.pdf   Xem online
3 54/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả công tác Công đoàn 5 tháng đầu năm. nhiệm vụ những tháng cuối năm 24/06/2014 bao_cao_54_tld_001.pdf   Xem online
4 689/QĐ - TLĐ Quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung BCH, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 17/06/2014 qd_689_tld001.pdf   Xem online
5 04/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 07/06/2014 nq_04_tld001.pdf   Xem online
6 655/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn 06/06/2014 qd_655_tld_001.pdf   Xem online
7 742/TLĐ Công văn về việc Tiếp tục ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 04/06/2014 cv742_tld001.pdf   Xem online
8 08/SY-TLĐ Sao y cv 6841/BCT-HCSN của Bộ tài chính về việc trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo 03/06/2014 sy_08_tld001.pdf   Xem online
9 726/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị 02/06/2014 hd_726_tld_001.pdf   Xem online
10 589/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 22/05/2014 qd_589_tld_001.pdf   Xem online
11 627/TLĐ Công văn v/v viết bài dự thi cải thiện môi trường làm việc 14/05/2014 cv_627_tld001.pdf   Xem online
12 618/TLĐ Công văn v/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo nước ta 13/05/2014 cv_618_tld001.pdf   Xem online
13 502/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chê độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 26/04/2014 qd_502_tld.pdf   Xem online
14 497/TLĐ Công văn v/v câu hỏi và đáp án thi trực tuyến, trắc nghiệm và thi viết cuộc thi tìm hiểu"Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" 23/04/2014 cv_497_tld.pdf   Xem online
15 449/TLĐ Công văn v/v đính chính tài liệu về tài chính công đoàn ban hành ngày 7/3/2017 16/04/2014 cv_449_tld.pdf   Xem online