Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 02/NQ-ĐCT Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp 17/11/2015 nq_02_tld_001.pdf   Xem online
2 1423/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 15/10/2015 qd_2423_tld_dieu_chuyen_cb_001.pdf   Xem online
3 1395/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam 08/10/2015 qd_1395_tld_001.pdf   Xem online
4 06b /NQ-TLĐ Nghị quuyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN Khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 03/08/2015 nghi_quyet_6b_03-8-2015_ubkt.doc  
5 887/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp 02/07/2015 qð_887_tld001.pdf   Xem online
6 940/TLĐ Công văn Về việc tăng cường thực thi luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 24/06/2015 cv_940_tld_001.pdf   Xem online
7 821/QĐ - TLĐ Quyết định Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức Công đoàn 16/06/2015 qð_821_tld_001.pdf   Xem online
8 771/HD-TLĐ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) 01/06/2015 hdtuyentruyenkyniem100namnguyenvanlinh.doc  
9 27/KH-TLĐ Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn năm 2015 14/04/2015 kh_27_cntt_tld_001.pdf   Xem online
10 07/SY-TLĐ Sao y bản chính: Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2015 03/04/2015 ctph_03_001.pdf   Xem online
11 24/BC-TLĐ Báo cáo Quý I năm 2015 01/04/2015 bc_24_tld_001.pdf   Xem online
12 371/TLĐ Công văn về việc tham gia viết bài dự thi 23/03/2015 cv_371_tld001.pdf   Xem online
13 38/TBSĐH-ĐHCĐ Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản trị nhân lực năm 2015 20/03/2015 tb_38_dhcd_001.pdf   Xem online
14 319/HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia năm 2015 16/03/2015 hd_319_tld001.pdf   Xem online
15 41/TB-TLĐ Thông báo về phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 11/03/2015 tb_41_tld_001.pdf   Xem online