banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 249/TLĐ Công văn V/v Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/03/2016 cv_249_tld_full.pdf   Xem online
2 07b/KH-TLĐ Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/03/2016 kh_07b_tld_full.pdf   Xem online
3 07c/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 25/02/2016 cv_07c_full.pdf   Xem online
4 15/BC-TLĐ Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 28/01/2016 bc_15_tld_full.pdf   Xem online
5 13/BC-TLĐ Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 5A/NQ-BCH ngày 07/7/2005 của BCH TLĐLĐVN (Khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới 26/01/2016 bc_13_tld_full.pdf   Xem online
6 04/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai "Năm phát triển đoàn viên" 22/01/2016 kh_04_tld_full.pdf   Xem online
7 09/TB-TLĐ Thông báo Về việc sửa đổi, bổ sung phân công UVĐCT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 14/01/2016 tb_09_tld_full.pdf   Xem online
8 19/QĐ-TLĐ Quyết định v/v thôi tham gia BCH, UBKT TLĐLĐVN khóa XI nhiệm kỳ 2013 - 2018 04/01/2016 qd_19_tld_full.pdf   Xem online
9 20/QĐ-TLĐ Quyết định v/v công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, ĐCT, UBKT, Chủ nhiệm UBKT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 04/01/2016 qd_20_tld_full.pdf   Xem online
10 07/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TLĐLĐVN (khóa XI) 31/12/2015 nq_07_tld_full.pdf   Xem online
11 2117/TLĐ Công văn về việc phát động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa 24/12/2015 cv_2117_full.pdf   Xem online
12 1571/QĐ-TLĐ Quyết định V/v phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 26/11/2015 qd_1571_tld_full.pdf   Xem online
13 02/NQ-ĐCT Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp 17/11/2015 nq_02_tld_001.pdf   Xem online
14 1423/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 15/10/2015 qd_2423_tld_dieu_chuyen_cb_001.pdf   Xem online
15 1395/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam 08/10/2015 qd_1395_tld_001.pdf   Xem online