Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 04/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai "Năm phát triển đoàn viên" 22/01/2016 kh_04_tld_full.pdf   Xem online
2 09/TB-TLĐ Thông báo Về việc sửa đổi, bổ sung phân công UVĐCT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 14/01/2016 tb_09_tld_full.pdf   Xem online
3 19/QĐ-TLĐ Quyết định v/v thôi tham gia BCH, UBKT TLĐLĐVN khóa XI nhiệm kỳ 2013 - 2018 04/01/2016 qd_19_tld_full.pdf   Xem online
4 20/QĐ-TLĐ Quyết định v/v công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, ĐCT, UBKT, Chủ nhiệm UBKT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 04/01/2016 qd_20_tld_full.pdf   Xem online
5 07/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TLĐLĐVN (khóa XI) 31/12/2015 nq_07_tld_full.pdf   Xem online
6 2117/TLĐ Công văn về việc phát động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa 24/12/2015 cv_2117_full.pdf   Xem online
7 1571/QĐ-TLĐ Quyết định V/v phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 26/11/2015 qd_1571_tld_full.pdf   Xem online
8 02/NQ-ĐCT Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp 17/11/2015 nq_02_tld_001.pdf   Xem online
9 1423/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 15/10/2015 qd_2423_tld_dieu_chuyen_cb_001.pdf   Xem online
10 1395/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam 08/10/2015 qd_1395_tld_001.pdf   Xem online
11 06b /NQ-TLĐ Nghị quuyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN Khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 03/08/2015 nghi_quyet_6b_03-8-2015_ubkt.doc  
12 887/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp 02/07/2015 qð_887_tld001.pdf   Xem online
13 940/TLĐ Công văn Về việc tăng cường thực thi luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 24/06/2015 cv_940_tld_001.pdf   Xem online
14 821/QĐ - TLĐ Quyết định Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức Công đoàn 16/06/2015 qð_821_tld_001.pdf   Xem online
15 771/HD-TLĐ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) 01/06/2015 hdtuyentruyenkyniem100namnguyenvanlinh.doc