Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 08/SY-TLĐ Sao y cv 6841/BCT-HCSN của Bộ tài chính về việc trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo 03/06/2014 sy_08_tld001.pdf   Xem online
2 726/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị 02/06/2014 hd_726_tld_001.pdf   Xem online
3 589/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 22/05/2014 qd_589_tld_001.pdf   Xem online
4 627/TLĐ Công văn v/v viết bài dự thi cải thiện môi trường làm việc 14/05/2014 cv_627_tld001.pdf   Xem online
5 618/TLĐ Công văn v/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo nước ta 13/05/2014 cv_618_tld001.pdf   Xem online
6 502/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chê độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 26/04/2014 qd_502_tld.pdf   Xem online
7 497/TLĐ Công văn v/v câu hỏi và đáp án thi trực tuyến, trắc nghiệm và thi viết cuộc thi tìm hiểu"Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" 23/04/2014 cv_497_tld.pdf   Xem online
8 449/TLĐ Công văn v/v đính chính tài liệu về tài chính công đoàn ban hành ngày 7/3/2017 16/04/2014 cv_449_tld.pdf   Xem online
9 436/QĐ-TLĐ QĐ v/v đổi tên Ban Chính sách - Pháp luật thành Ban Chính sách kinh tế - Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 11/04/2014 cv_436_tld.pdf   Xem online
10 434/QĐ-TLĐ QĐ v/v thành lập Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 11/04/2014 cv_434_tld.pdf   Xem online
11 403/HD-TLĐ TLĐ hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 07/04/2014 403_hd_-_tld.doc  
12 314/TLV CV về việc tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 01/04/2014 cv_314_tlv001.pdf   Xem online
13 378/QĐ-TLĐ TLĐ quyết định ban hành Chương trình "Vì Trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018 28/03/2014 qd-378-2014-3-28-1.pdf   Xem online
14 30/KH-TLĐ Kế hoạch Nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động” 26/03/2014 khnq.doc  
15 28/KH - TLĐ Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam 25/03/2014 khhpmoi.doc