Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 272/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 07/03/2014 20140307qd272tld.pdf   Xem online
2 269/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công đoàn 07/03/2014 20140307hd269tld.pdf   Xem online
3 271/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn 07/03/2014 20140307qd271tld.pdf   Xem online
4 258/HD-TLĐ Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn 07/03/2014 20140307hd258tld.pdf   Xem online
5 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 04/03/2014 huong_dan_thi_hanh_dieu_le_cdvn_2014.pdf   Xem online
6 18/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng chống Bạo lực gia đình Việt Nam đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) 28/02/2014 huongdanngayquoctehp.doc  
7 181/TLĐ Triển khai Tháng Công nhân năm 2014 20/02/2014 hdthangcongnhan2014.doc  
8 171/HD-TLĐ Hướng dẫn Tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" 19/02/2014 171.pdf   Xem online
9 03a/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất 17/02/2014 nq_03a_tld_pdfs.pdf   Xem online
10 112/HD-TLĐ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 25/01/2014 huong_dan_tuyen_truyen_ngay_le_lon_2014.doc  
11 32/HD-TLĐ Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 10/01/2014 huong_dan_hcm_nam_2014.doc  
12 17/HD-TLĐ Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014 07/01/2014 hdtg2014.pdf   Xem online
13 01/CT-TLĐ Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ khóa XI về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới" 06/01/2014 01-ct-tld.docx  
14 02/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 06/01/2014 kehoach85nam.doc  
15 1861/HD-TLĐ Hướng dẫn về thực hiện trách nhiệm của công đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công 09/12/2013 1861.pdf   Xem online