banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 02/NQ-ĐCT Ngày có hiệu lực 17/11/2015
Ngày ban hành 17/11/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng NGọc Tùng