banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Số 38/BC-TLĐ Báo cáo tháng 4 năm 2019 06/05/2019 38_bc-tld.pdf   Xem online
2 743/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Lao động và Công đoàn 03/05/2019 743_qd-tld.pdf   Xem online
3 65/TB-BQLDA Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 09/04/2019 65_tb-bqlda.pdf   Xem online
4 66/TB-TLĐ Thông báo bổ sung về việc thi tuyển chức danh Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn 08/04/2019 66_tb-tld.pdf   Xem online
5 392/TLĐ Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị 25/03/2019 392_tld.pdf   Xem online
6 364/TLĐ Công văn về việc thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" 20/03/2019 364_tld.pdf   Xem online
7 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình Phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CN, VC, LĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024 19/03/2019 363_ctph-tld-ubatgtqg.pdf   Xem online
8 44/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019 44_tb-tld.pdf   Xem online
9 09/KH-TLĐ Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 11/02/2019 09_kh-tld.pdf   Xem online
10 2121/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Chuyển Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam thuộc Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn 28/12/2018 2121_qd-tld.pdf   Xem online
11 310/TB-TLĐ Thông báo bổ sung chức danh thi tuyển Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn VN 25/12/2018 310_tb-tld.pdf   Xem online
12 2443/HD-TLĐ Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 12/12/2018 hd_khen_thuong_3_chuyen_de.rar  
13 302/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển các chức danh của TLĐ 30/11/2018 302_tb-tld.pdf   Xem online
14 02/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành TLĐLĐVN (khóa XII) 27/11/2018 02_nq-bch.pdf   Xem online
15 298/TB-TLĐ Thông báo về việc phân công Thường trực Đoàn Chủ tịch, ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 27/11/2018 298_tb-tld.pdf   Xem online