banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo tháng 4 năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo tháng 4 năm 2019
Số hiệu văn bản Số 38/BC-TLĐ Ngày có hiệu lực 06/05/2019
Ngày ban hành 06/05/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2099
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Văn Đông