banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Lao động và Công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Lao động và Công đoàn
Số hiệu văn bản 743/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 03/05/2019
Ngày ban hành 03/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Bùi Văn Cường