Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Tên văn bản Thông báo thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính TLĐLĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính TLĐLĐVN
Số hiệu văn bản Số 126/TB-TLĐ Ngày có hiệu lực 02/07/2019
Ngày ban hành 02/07/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Vũ Văn Đức