Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2028
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2028
Số hiệu văn bản 1689/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 07/11/2019
Ngày ban hành 07/11/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Ngọ Duy Hiểu