Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 158/TB-TLĐ Thông báo Kết luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam" 12/09/2017 158_tb-tlð.pdf   Xem online
2 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT Chương trình Phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022 29/08/2017 botttt.pdf   Xem online
3 1271/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP 07/08/2017 1271_hd-tlð.pdf   Xem online
4 1232/TLĐ Hướng dẫn hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn các cấp trên cơ sở 01/08/2017 331_sy-cðct_1232-tlð.pdf   Xem online
5 71/BC-TLĐ Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2017 10/07/2017 71_bc-tlð.pdf   Xem online
6 14/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất 07/06/2017 10001.pdf   Xem online
7 611/HD-TLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở 26/04/2017 tai_lieu_dlcd.rar  
8 563/TLĐ Công văn phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 19/04/2017 5020001.pdf   Xem online
9 77/TB-TLĐ Thông báo về việc phân công ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 13/04/2017 tb0001.pdf   Xem online
10 452/HD-TLĐ Tổng Liên đoàn LĐVN hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp 05/04/2017 dh_12_huong_dan_viet_bao_cao.doc  
11 26-CV/ĐĐTLĐ Công văn của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn LĐ VN về công tác quy hoạch cán bộ 31/03/2017 quy_hoach_can_bo0001.pdf   Xem online
12 11/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) 17/03/2017 scan0001.pdf   Xem online
13 284/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 09/03/2017 284.pdf   Xem online
14 493/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 09/03/2017 493_tld.pdf   Xem online
15 251/HD-TLĐ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn VN khóa XI 02/03/2017 scan0003.pdf   Xem online