banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 194/TB-TLĐ Thông báo Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 (khóa XI) 14/11/2017 194_tb-tld.pdf   Xem online
2 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Hội Khuyến học VN về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại DN, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020 23/10/2017 1687.pdf   Xem online
3 175/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 16/10/2017 175_tb-tlð.pdf   Xem online
4 169/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 03/10/2017 169_tb-tlð.pdf   Xem online
5 170/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 03/10/2017 170_tb-tlð.pdf   Xem online
6 1591/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 14/09/2017 1591_qð-tlð.pdf   Xem online
7 1451/TLĐ Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các thỏa thuận hợp tác thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" 12/09/2017 1451_tlð.pdf   Xem online
8 158/TB-TLĐ Thông báo Kết luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam" 12/09/2017 158_tb-tlð.pdf   Xem online
9 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT Chương trình Phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022 29/08/2017 botttt.pdf   Xem online
10 1271/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP 07/08/2017 1271_hd-tlð.pdf   Xem online
11 1232/TLĐ Hướng dẫn hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn các cấp trên cơ sở 01/08/2017 331_sy-cðct_1232-tlð.pdf   Xem online
12 71/BC-TLĐ Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2017 10/07/2017 71_bc-tlð.pdf   Xem online
13 14/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất 07/06/2017 10001.pdf   Xem online
14 611/HD-TLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở 26/04/2017 tai_lieu_dlcd.rar  
15 563/TLĐ Công văn phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 19/04/2017 5020001.pdf   Xem online