Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 14/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất 07/06/2017 10001.pdf   Xem online
2 611/HD-TLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở 26/04/2017 tai_lieu_dlcd.rar  
3 563/TLĐ Công văn phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 19/04/2017 5020001.pdf   Xem online
4 77/TB-TLĐ Thông báo về việc phân công ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 13/04/2017 tb0001.pdf   Xem online
5 452/HD-TLĐ Tổng Liên đoàn LĐVN hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp 05/04/2017 dh_12_huong_dan_viet_bao_cao.doc  
6 26-CV/ĐĐTLĐ Công văn của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn LĐ VN về công tác quy hoạch cán bộ 31/03/2017 quy_hoach_can_bo0001.pdf   Xem online
7 11/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) 17/03/2017 scan0001.pdf   Xem online
8 284/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 09/03/2017 284.pdf   Xem online
9 493/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 09/03/2017 493_tld.pdf   Xem online
10 251/HD-TLĐ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn VN khóa XI 02/03/2017 scan0003.pdf   Xem online
11 217/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN, K 22/02/2017 hd_217.pdf   Xem online
12 171/HD-TLĐ Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017 15/02/2017 161-171.pdf   Xem online
13 177/TLĐ Công văn v/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 15/02/2017 162-177.pdf   Xem online
14 166/TLĐ Công văn về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 14/02/2017 166.pdf   Xem online
15 132/HD-TLD Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/216 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 07/02/2017 132.pdf   Xem online