Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 38/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr-ĐĐTLĐ ngày 12/02/2018 của Đảng đoàn TLĐLĐVN về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TƯ Đảng khóa XII 12/06/2018 38_kh-tld.pdf   Xem online
2 1063/QĐ-TLĐ Quyết định về việc sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng Liên đoàn 12/06/2018 1063_qd-tld.pdf   Xem online
3 38/BC-TLĐ Báo cáo Tháng 5 năm 2018 04/06/2018 38_bc-tld.pdf   Xem online
4 02/SY-TLĐ Sao y văn bản chính về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công 24/04/2018 02_sy-tld.pdf   Xem online
5 79/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10/04/2018 79_tb-tld.pdf   Xem online
6 80/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn 10/04/2018 80_tb-tld.pdf   Xem online
7 21/KH-TLĐ Kế hoạch thi tuyển Chức danh Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 09/04/2018 21_kh-tld.pdf   Xem online
8 25/BC-TLĐ Báo cáo Quý I năm 2018 03/04/2018 25_bc-tld.pdf   Xem online
9 05/KH-TLĐ Kế hoạch Thực hiện một số giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công 02/02/2018 05_kh-tld.pdf   Xem online
10 05/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài vụ - Văn phòng Tổng Liên đoàn 09/01/2018 05_tb-tld.pdf   Xem online
11 2131/TLĐ Đăng ký tham dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng 28/12/2017 2131_tld.pdf   Xem online
12 2106/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017 2106_qd-tld.pdf   Xem online
13 09/TB-BQLDA Thông báo về việc sử dụng số điện thoại, email của Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn 04/12/2017 09_tb-bqlda.pdf   Xem online
14 1940/HD-TLĐ Hướng dẫn v.v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 29/11/2017 1940_hd-tld.pdf   Xem online
15 51/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017 29/11/2017 51_kh-tld.pdf   Xem online