Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2019
Số hiệu văn bản Số 1026/TLĐ Ngày có hiệu lực 10/07/2019
Ngày ban hành 10/07/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Vũ Văn Đức