Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn tổ chức Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản 90/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 15/03/2022
Ngày ban hành 15/03/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc