Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Tên văn bản Giúp nông dân tiêu thụ vải thiểu
Tải file Download  Xem online
Mô tả Giúp nông dân tiêu thụ vải thiểu
Số hiệu văn bản 206/CĐCT- CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 08/06/2022
Ngày ban hành 08/06/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc