banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản 18/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 06/02/2023
Ngày ban hành 06/02/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc