Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023
Số hiệu văn bản 492/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 30/12/2022
Ngày ban hành 30/12/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy