banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn triển khai Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoàn 2021-2026
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn triển khai Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoàn 2021-2026
Số hiệu văn bản 491/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 30/12/2022
Ngày ban hành 30/12/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy