banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Triển khai hoạt động tri ân đối tượng chính sách năm 2022
Tải file Download 
Mô tả Triển khai hoạt động tri ân đối tượng chính sách năm 2022
Số hiệu văn bản 219/CĐCT- CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 17/06/2022
Ngày ban hành 17/06/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc