Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Số hiệu văn bản 09/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 13/01/2023
Ngày ban hành 13/01/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức