banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Số hiệu văn bản 08/CT-BCT Ngày có hiệu lực 07/04/2020
Ngày ban hành 07/04/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Tuấn Anh